Městská knihovna Mohelnice 

S. K. Neumanna 1  |  tel.: 583 431 166  |  knihovna@knihovna-mohelnice.cz
Ukázat na mapě Mohelnice

Objednávky knih : knihovna.mohelnice@centrum.cz

Z důvodu státních svátků

bude v pátek 5. 7. zavřeno.

 

Výběrové řízení

pozice: knihovník/knihovnice

O Z N Á ME N Í O V Y H L Á Š E N Í V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í

 
Město Mohelnice zastoupené starostou vyhlašuje výběrové řízení
Funkce: knihovník/knihovnice
Místo výkonu práce: město Mohelnice
Platové zařazení: 8. platová třída (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)
Termín nástupu: od 01.04.2024 nebo dohodou
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
_____________________________________________________________________________________________
 
Požadavky pro výkon funkce
- úplné SŠ, vyšší odborné nebo VŠ vzdělání v oboru knihovnictví
- znalost zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon
- znalost katalogizace, katalogizačních pravidel RDA výhodou
- znalost knihovnického programu VERBIS výhodou
- uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook)
- dobré komunikační schopnosti
- výborná znalost české gramatiky slovem i písmem
- příjemné vystupování při jednání s uživateli
- samostatnost a schopnost práce v malém týmu, psychická odolnost, pracovní a časová flexibilita
- aktivní a tvůrčí přístup k práci, odpovědnost a pečlivost, ochota vzdělávat se
- praxe v oboru a znalost cizího jazyka výhodou
- řidičský průkaz skupiny B
- trestní bezúhonnost (nutno doložit česným prohlášením a při nástupu výpisem z Rejstříku trestů)
 
Základní vykonávané činnosti – druh práce
- samostatné vykonávání knihovnických a bibliografických, referenčních a informačních služeb pro
uživatele Městské knihovny Mohelnice
- registrace uživatelů, zajišťování výpůjček, vedení výpůjčního protokolu, vybírání poplatků včetně
odpovědnosti za pokladní hotovost
- poskytování přístupu k informacím veřejných informačních sítí
- zajišťování meziknihovních výpůjčních služeb
- doplňování a aktualizace knihovního fondu, jeho ochrana a údržba
- příprava a realizace vzdělávacích akcí
- podíl na organizaci kolektivních forem práce s uživateli
- zajišťování reprografických služeb
- podíl na revizi knihovního fondu
- podíl na profilování knihovního fondu
 
Formální předpoklady pro zájemce
I. Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto údaje
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce (popř. doručovací adresa)
e) telefonní a e-mailový kontakt (komunikace probíhá telefonicky nebo e-mailem)
f) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
g) datum a podpis zájemce
II. K přihlášce je nutno doložit tyto doklady
a) strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se knihovnických činností
b) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
c) motivační dopis
III. Vybraný uchazeč bude po ukončení výběrového řízení následně dokladovat:
a) výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
b) osvědčení o zdravotní způsobilosti
 
Zpracování osobních údajů
Přiměřeně bude použit postup stanovený na
https://www.mohelnice.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=4056&n=volna-pracovni-mista&p1=98145
 
Další podmínky výběrového řízení
Zájemce může dle vlastního uvážení přiložit k přihlášce relevantní reference s uvedením tel. kontaktu na
referující osobu, přiložení referencí je výhodou. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ověřit si, případně vyjasnit
údaje deklarované zájemcem v přihlášce a ověřit si poskytnuté reference.
 
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek
Přihlášku se všemi požadovanými přílohami doručte do 17.01.2024 osobně na podatelnu městského
úřadu – U Brány 916/2, Mohelnice (do 12:00 h) nebo poštou (rozhodující je podací razítko podatelny
úřadu) na adresu: Městský úřad Mohelnice, Ekonomický odbor, Oddělení školství, U Brány 916/2, 789 85
Mohelnice. Uzavřenou a neprůhlednou obálku označte „Výběrové řízení knihovník/knihovnice – neotvírat“.
 
Případné dotazy zodpoví
Bc Hana Haltmarová, vedoucí Městské knihovny Mohelnice, tel. 583 452 140, e-mail:
knihovna@knihovna-mohelnice.cz.
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré přijaté
přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení. Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení je též zveřejněno na elektronické úřední desce města Mohelnice na internetové adrese
www.mohelnice.cz.
 
Ing. Pavel Kuba
starosta
Datum vyvěšení: | Datum sejmutí:

Publikováno: 20. 12. 2023  |  Sdílejte článek: Linkuj.cz

 

Jste zde: Městská knihovna Mohelnice  >  Aktuality  >  Výběrové řízení

 

Otvírací doba:

Pondělí  9 - 18
Úterý 13 - 18
Středa 9 - 18
Čtvrtek Zavřeno
Pátek 9 - 18
Sobota Zavřeno
Neděle  Zavřeno

 

 

 

 

 

TOPlist


Dnešní svátek:

 

© Městská knihovna Mohelnice  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz

Přihlásit se